Tariffnemnda

Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan. Det er et kollegialt organ hvor de mest representative partene er representert. Tariffnemnda kan etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere.

Vedtak fra Tariffnemnda

Her finner du samtlige vedtak fra Tariffnemnda, inklusive forskrifter (historisk oversikt).

Regelverk

Her finner du relevante lover og regler for Tariffnemndas virkeområde.

Aktuelt nå

Tariffnemndas vedtak 3. november 2017 om fastsettelse av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, servering- og cateringvirksomhet

17.11.2017: Saken har sitt grunnlag i begjæring fra Landsorganisasjonen i Norge (LO) datert 5. mai 2017 og gjelder allmenngjøring av Riksavtalen 2016-2018 mellom NHO og NHO Reiseliv på den ene side og LO og Fellesforbundet på den annen side. Begjæringen gjelder allmenngjøring for hele landet.

Ny allmenngjeringsforskrift på høyring

27.06.2017: Tariffnemnda har sendt forslag til forskrift om allmenngjering av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringverksemder på høyring.