Tariffnemnda

Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan. Det er et kollegialt organ hvor de mest representative partene er representert. Tariffnemnda kan etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere.

Vedtak fra Tariffnemnda

Her finner du samtlige vedtak fra Tariffnemnda, inklusive forskrifter (historisk oversikt).

Regelverk

Her finner du relevante lover og regler for Tariffnemndas virkeområde.

Aktuelt nå

Ny allmenngjeringsforskrift på høyring

27.06.2017: Tariffnemnda har sendt forslag til forskrift om allmenngjering av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringverksemder på høyring.

Tariffnemnda har fastsett lønns- og arbeidsvilkår for fiskeindustribedrifter

17.11.2016: Tariffnemnda fastsette 11. november 2016 forskrift om allmenngjering av tariffavtale for fiskeindustribedrifter.

Tariffnemnda har fatta vedtak om vidareføring av allmenngjering av tariffavtalar for tre bransjar

27.10.2016: Tariffnemnda fatta 23. september vedtak om vidareføring av allmenngjering av tariffavtalar for tre bransjar, med heimel i allmenngjeringslova.