Seksjon for barnevern (BVA2)

Seksjonen har blant annet ansvar for faglige rammevilkår i barnevernet.

Seksjonen har ansvar for faglige rammevilkår i barnevernet, hjelpetiltak, fosterhjem, barnevernsinstitusjoner og ettervern. Forskning og utvikling, etter- og videreutdanning, kvalifisering til arbeid i barnevernet. Samarbeid og ansvarsfordeling mellom stat og kommune, samarbeid med andre oppvekstarenaer (skole, barnehage), politi og helsesektoren. Minoriteter i barnevernet og menneskehandel med barn.