Ekspedisjonssjef Cathrin Sætre

Cathrin Sætre

Adresse: Akersgata 59, 0180 Oslo
E-post: Cathrin.Satre@bfd.dep.no
Mobil: 472 63 247

Leder for Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen