Seksjon for informasjonsforvaltning, sikkerhet og digitalisering (PAA2)

Seksjonen har blant annet ansvar for informasjonsforvaltning, IKT, sikkerhet og beredskap.

Arkiv - drift og utvikling, saksbehandlingsrutiner og informasjonsforvaltning, IKT - oppfølging av drift som leveres av DSS, strategier for IKT og bruk av mobile verktøy. Seksjonen koordinerer BFDs arbeid med informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap.