Statsforvalteren

Statsforvalteren er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp.

På vegne av flere departementer utfører statsforvalteren en rekke forvaltningsoppgaver overfor kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

Nettside: https://www.statsforvalteren.no/