Seniorrådgiver Line Torvik

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Pressekontakt

Adresse: Akersgata 59, 0180 Oslo
E-post: lto@bld.dep.no
Telefon: 992 18 321