Forbruksforskningsinstituttet (SIFO)

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) er et uavhengig, tverrfaglig senter for forskning og utredning på forbrukerfeltet.

Instituttet er forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og et eget styre. Driften er finansiert gjennom en basisbevilgning fra Barne- og likestillingsdepartementet og prosjektinntekter.

SIFO utfører forskningsoppdrag for statlige virksomheter, Norges forskningsråd, næringslivet og ulike organisasjoner.

Nettside: http://www.sifo.no/

Til toppen