Forsvarsdepartementets årsregnskap 2021

Her finner du Forsvarsdepartementets årsregnskap for 2021.

Forsvarsdepartementet (FD) er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er videre ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Nedenfor kan du lese om årsregnskapet (i pdf) - først en leders beretning, deretter selve regnskapet med prinsippnoter.

ÅRSRAPPORTEN - Bevilgnings- og artskontorapportering 2021 oppdatert 27042022.pdf

Revisjonsberetning FD - 2021.PDF