Alle tilskudds- og støtteordningene i Forsvarsdepartementet

Her kan du lese mer om alle tilskudds- og støtteordningene i Forsvarsdepartementet.

Tilskuddsordninger under Forsvarsdepartementet

Det fordeles om lag 70 millioner kroner årlig fra Forsvarsdepartementets budsjett til organisasjoner,  blant annet forskning og utvikling, og til virksomhet som støtter opp om Forsvarets oppgaver og bidrar til å styrke befolkningens kunnskap om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Støtteordninger for forsvarsindustrien

FoU-samarbeidsprosjekter er basert på tidligdialog mellom Forsvarsdepartementet og de enkelte bedrifter. For FoU-samarbeidsprosjekter er det etablert en egen prosess for å søke om støtte, samt at det er utarbeidet en mal for søknad om støtte til FOU-samarbeidsprosjekter og en mal for FoU-samarbeidskontrakter. Her kan du lese mer om støtteordningene for forsvarsindustrien.

Til toppen