Statistikklovutvalget

Utvalget skal gjennomgå den norske statistikklovgivningen i lys av de omfattende endringene som har funnet sted i rammeverket for norsk statistikkproduksjon og foreslå eventuelle endringer i regelverket.

Om Statistikklovutvalget

Opprettet: 2016-01-01

Type: Utvalg

Underlagt: Finansdepartementet - Økonomiavdelingen (ØA)

Kontakt

Postadresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal gjennomgå den norske statistikklovgivningen i lys av de omfattende endringene som har funnet sted i rammeverket for norsk statistikkproduksjon og foreslå eventuelle endringer i regelverket.

Aktive medlemmer (pr. 13.02.2018)