Alkolås i program mot ruspåvirket kjøring

Arbeidsgruppe som leverte sin rapport i september 2012

Arbeidsgruppe som har vurdert innføring av alkolås som en del av program mot ruspåvirket kjøring.

 

Mandat 

Arbeidsgruppens mandat har vært å utarbeide en rapport med begrunnede forslag til nødvendige regelendringer for å iverksette en ordning med alkolås sammen med program mot ruspåvirket kjøring. Gruppen skulle også identifisere behov for ytterligere retningslinjer for å sikre den praktiske gjennomføringen av ordningen.

 

Sammensetning

  • Hans Krogh Harestad – leder, sekretær
  • Grete Mathisrud
  • Olav Markussen
  • Anne Beate Budalen
  • Hege Lauritsen
  • Elisabeth Hammer Sæten
  • Nils Moe