Konfliktrådene / Konfliktråda

Konfliktrådet organiserer en meglertjeneste som er gratis og som har til formål å løse tvister mellom private parter eller mellom individ og samfunn.

Konfliktrådet organiserer en gratis konfliktløsningstjeneste som tilrettelegger for møter der partene selv gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger. Konfliktrådet tilbyr arena for konfliktløsning både i sivile saker og i straffesaker. Konfliktrådet har også ansvaret for gjennomføringen av straffereaksjonene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

Tjenesten tilbys i alle kommuner. Enhver kan ta kontakt med sitt konfliktråd for hjelp og veiledning. Sekretariatet for konfliktrådene er faglig og administrativt ansvarlig for konfliktrådene.

Mer om konfliktrådene

Nettside: http://www.konfliktraadet.no/