Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk

Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk er initiativtaker i departementets analyse- og dokumentasjonsarbeid, koordinerer det internasjonale utdannings- og forsknings­samarbeidet og har ansvar for kompetansepolitikk.

Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk (AIK) er pådriver og initiativtaker i analyse- og dokumentasjonsarbeidet i departementet. Ansvaret omfatter utdanningsforskning, statistikk- og indikatorarbeid og politikkanalyser på alle departementets arbeidsområder.

Avdelingen koordinerer det internasjonale utdannings- og forsknings­samarbeidet i departementet, og tilrettelegger besøk på politisk nivå til og fra Norge. Videre koordinerer avdelingen departementets nordiske og internasjonale samarbeid innen Nordisk ministerråd, EØS/EU, OECD og UNESCO og er sekretariat for Den norske UNESCO-kommisjonen.

Avdelingen har fagansvar for videreutvikling av kompetanse­politikken og for arbeidet med livslang læring. AIK har også ansvaret for etatstyringen av Kompetanse Norge.