Ekspedisjonssjef Jan Hjelle

Jan Hjelle

E-post: jan.hjelle@kdd.dep.no
Telefon: 22 24 72 77

Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk