Seksjon for elektronisk kommunikasjon

Seksjon for elektronisk kommunikasjon har det overordnede ansvaret for ekom-sektoren. Fungerende seksjonsleder: Christina Christensen.