Personvernseksjonen

Seksjon for personvern har det overordnete ansvaret for personvernpolitikken, derunder ansvaret for personopplysningsforskriften. Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Åste Marie Skullerud.