Seksjon for forvaltningspolitikk

Seksjon for forvaltningspolitikk har det overordnede ansvaret for forvaltningspolitikken. Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Asgeir Fløtre.

Forvaltningen skal kjennetegnes av integritet, kvalitet, effektivitet, brukerretting, åpenhet og medvirkning. Dette skal oppnås gjennom god organisering, ledelse og kompetanseutvikling. Seksjonen er sentral i gjennomføringen av regjeringens moderniseringspolitikk for offentlig sektor og arbeider for eksempel med omstilling, innovasjon, klart språk og innkjøpspolitikk. Seksjonen har blant annet ansvar for statens kommunikasjonspolitikk, statsforetaksloven og etatsstyringen av Digitaliseringsdirektoratet.