Ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard

Avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter

Bjørn Olav Megard

E-post: bom@kdd.dep.no
Telefon: 22 24 71 75

Avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter