Fung. ekspedisjonssjef Gerd Slinning

Regionalpolitisk avdeling

Gerd Slinning

E-post: gerd.slinning@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 70 50
Mobil: 926 17 965

Regionalpolitisk avdeling