Regionalpolitisk avdeling

Ekspedisjonssjef Kristin Marie Felde

Ekspedisjonssjef Kristin Marie Felde

Regionalpolitisk avdeling

Kristin Marie Felde

E-post: kristin-marie.felde@kdd.dep.no
Telefon: 22 24 70 00

Regionalpolitisk avdeling