Klima- og miljødepartementets historikk

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet ble opprettet 8. mai 1972. Målet til det nye departementet var "å arbeide for en best mulig balanse mellom utnytting av våre ressurser for økonomisk vekst, og vern om naturressursene til beste for menneskelig trivsel og helse."

1. januar 2014 skiftet departementet navn til Klima- og miljødepartementet.