Forsiden

Naturrisikoutvalget

Et naturrisikoutvalg som skal utrede hvordan norsk næringsliv påvirkes av natur som forsvinner, og hvordan vi kan forstå finansiell naturrisiko bedre.

Naturrisikoutvalget skal bidra til å klargjøre begrepet naturrisiko, gjøre det kjent og bidra til en ensartet bruk i norske virksomheter. Utvalget skal også kaste lys over norske næringers og sektorers eksponering for naturrisiko, og vurdere hvordan denne risikoen kan analyseres og framstilles på nasjonalt nivå.

Utvalget skal legge fram sin utredning innen 31. desember 2023.

Gå til Naturrisikoutvalget sine hjemmesider her.

Les mer: Regjeringen oppnevner naturrisikoutvalg

Les mer: Kongelig resolusjon om oppnevning av et utvalg som skal utrede naturrisiko