Ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard

E-post: bom@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 71 75

Same- og minoritetspolitisk avdeling