Ekspedisjonssjef Anne Karin Hamre

Regionalpolitisk avdeling

Anne Karin Hamre

E-post: anne-karin.hamre@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 70 00
Mobil: 979 86 511

Regionalpolitisk avdeling