Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond er en av landets største grunneiere og er blant annet eier av mange prestegårder, presteboliger, festetomter og store skogarealer.

Opplysningsvesenets fond skal tilgodese kirkelige formål i samsvar med Grunnloven § 106 og lov om Opplysningsvesenets fond. Fondet har mange likhetstrekk med en stiftelse i dette at verdier skal bevares og avkastningen tilgodese spesielt definerte formål.

Fondet forvaltes av Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond og er underlagt Kulturdepartementet.

Tildelingsbrev og årsrapporter

Nettside: http://www.ovf.no/

Til toppen