Bilder av statssekretær og stabssjef Kristine Joy Nordenson Kallset

Bildene kan benyttes fritt ved kreditering av fotograf.