Utenrikstjenestens retningslinjer for varsling og håndtering av kritikkverdige forhold

Her finner du utenrikstjenestens varslingsplakat og retningslinjer for håndtering av forskjellige former for kritikkverdig forhold på arbeidsplassen.

  1. Varsling om kritikkverdige forhold i utenrikstjenesten (Varslingsplakaten - i pdf)
  2. Retningslinjer for håndtering av rusmisbruk, spillavhengighet og annen problematisk avhengighet på arbeidsplassen (Akan) (i pdf-format)
  3. Retningslinjer for håndtering av konflikter, trakassering eller annen utilbørlig opptreden (pdf)
  4. Retningslinjer for håndtering av mistanke om økonomiske misligheter (pdf)