Statsbudsjettet 2008

Forsvarsbudsjettet 2008

Regjeringen Stoltenberg la 5. oktober 2007, kl 10 frem forsvarsbudsjettet for 2008. På denne siden finner du lenker til budsjettproposisjonen, nyheter i tilknytning til budsjettet, departementenes samleside og Finansdepartementets budsjettportal.

Fagproposisjon og pressemeldinger fra Forsvarsdepartementet

Fagproposisjonene fra alle departementene

Til toppen