St.prp. nr. 1 (2007-2008)

For budsjettåret 2008 under Forsvarsdepartementet
Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget