St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008
Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget