Normrente ved beregning av inntektstillegg for høy egenkapital i rederiskatteordningen for inntektsåret 2015

Finansdepartementet har beregnet normrenten for inntektsåret 2015 til 1,3 prosent.

Metoden for beregning av normrente etter skatteloven § 8-15 sjuende ledd følger av § 8–15–1 i Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven (forskrift 19. november 1999 nr. 1158). Til orientering har departementet beregnet normrenten for inntektsåret 2015 til 1,3 prosent.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                   Hallvard Rue
                                                                   lovrådgiver