Høringsuttalelser fra organisasjoner

Høringsuttalelser fra organisasjoner og ombud

VEDLEGG

Høringsuttalelse fra WSO om Nasjonal Helseplan

Venner av Bærum Sykehus 1

Venner av Bærum Sykehus 2

Høringsuttalelse fra Norsk Forening for Klinisk Sexologi om Nasjonal Helseplan

Mental Helse Norge 1

Mental Helse Norge 2

Landsorganisasjonen i Norge

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Forbrukerrådet

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Legemiddelindustriforeningen

Hørselshemmedes landsforbund

Sosialtjenestemennenes Landsforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Næringslivets hovedorganisasjon

Den norske lægeforening

Den norske lægeforening 2

Arbeidstilsynet

Norsk Fysioterapeutforbund

HivNorge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Privatsykehusenes fellesorganisasjon

Unifob Helse

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Norges Diabetesforbund

Landsforeningen for trafikkskadde

Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner

Landsforbundet mot stoffmisbruk

Samisk Legeforening

Norsk Ergoterapeutforbund

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

Eldrerådet i Vestfold

Norges Apotekerforening

Statens legemiddelverk

Norsk Pensjonistforbund

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Sykehusaksjonen i Halden

Sykehusaksjonen i Halden - Vedlegg

Statens arbeidmiljøinstitutt

N.K.S. Kløverinstitusjoner

Norges Handikapforbund

Ryggforeningen i Norge

Vågsøy Senterparti

Norsk Pasientforening

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Norsk Revmatikerforbund

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

MandagsMorgen

MandagsMorgen vedlegg 1

MandagsMorgen vedlegg 2

MandagsMorgen vedlegg 3

MandagsMorgen vedlegg 4

MandagsMorgen vedlegg 5

Fagforbundet

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Landslaget for offentlige pensjonister

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Norsk Psykologforening

Barneombudet

Norsk Sykepleierforbund

Kreftforeningen

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Norsk tjenestemannslag

Statens seniorråd

Folkebevegelsen for lokalsykehusene

N.K.S Kløverhagen alderspsykiatriske døgnenhet

Urologisk Senter

Norges idrettsforbund og olympiske komite

Norges idrettsforbund og olympiske komite 2

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Sogn Regionråd

Norges Astma og Allergiforbund

Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

Norsk Manuellterapeutforening