650 millionar kroner til vedlikehald og rehabilitering i kommunar på Sørlandet og Vestlandet

Regjeringa foreslår eit tilskot på 650 millionar kroner til kommunane på Sørlandet og Vestlandet til vedlikehald og rehabilitering av veger, bygg og anlegg i 2017. Dette kjem i tillegg til 400 millionar kroner som er bevilga på budsjettet for 2016.

Regjeringa foreslår å fordela 400 millioner kroner etter arbeidsløysa ved utgangen av august 2016. Den resterande summen på 250 millioner kroner vert fordelt på nyåret, når utviklinga i arbeidsledigheten er kjend.

Les meir om saka