Revidert nasjonalbudsjett 2006

Miljø er en av budsjettvinnerene i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett for 2006. Sammenlagt foreslår regjeringen en økning i budsjettet på om lag 45 mill. kroner.

Revidert Nasjonalbudsjett 2006

Hovedpunkter for miljø i revidert nasjonalbudsjett 2006:
  • 8 millioner til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.
  • 18 millioner kroner til kalking.
  • 5,8 millioner kroner til oppkjøp av forsvarseiendommer.
  • 6 millioner kroner til etablering og drift av to villreinsentre på Dovrefjell og Hardangervidda.
  • 8,3 millioner kroner til at Statens naturoppsyn overtar ansvaret for Fjelltjenesten i Finnmark.
  • 4 millioner kroner til økte tamreinserstatninger
  • 1 million kroner ekstra til de regionale rovviltnemdene.
  • 1,5 million kroner for å sikre Riksantikvarens samling av gamle fotografier, film og annet viktig materiale.
Til toppen