Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fræna kommune utmeldt av ROBEK

Fræna kommune har dei siste åra vist til gode økonomiske resultat, og blei tidlegare denne månaden utmeldt av ROBEK.

Kommunen blei meldt inn i registeret hausten 2009 etter at kommunestyret vedtok å dekke inn underskot utover det påfølgjande budsjettår frå da det oppstod. I tillegg følgde ikkje kommunen den vedtekne planen for dekning av underskot. Med bakgrunn i dette blei kommunen meldt inn i ROBEK etter kommuneloven §60 nr.1, bokstav c og d.

Dei siste åra har det vore sett  i verk gode tiltak frå både politikarar og administrasjon for å rette opp i kommunens økonomi, og dei kan no vise til gode resultat. I 2015 hadde kommunen eit netto driftsresultat på 4,3 prosent. 

Til toppen