Månedens eksempel: Bergen kommune deltar i EU-prosjekt om beredskap og utvikling av vann- og avløpssystemer som kan takle ekstremvær

Klimaendringene setter vann- og avløpssystemene i Europa på prøve. Dette ser blant annet Bergen kommune, som deltar i Horisont 2020-prosjektet BINGO: Bringing INnovation to onGOing water management – a better future under climate change.

Bergen kommune og NTNU har sentrale roller i å finne løsninger som kommuner kan bruke i sitt arbeid med vann- og avløpssystemer. Bergen kommune er med som en av seks brukere. Forsknings- og innovasjonsprosjektet, som startet 15. juni 2015, går over fire år, og har et budsjett på ni millioner euro.

Samling i Bergen

Det første årlige fellesmøtet for prosjektet ble arrangert i Bergen 7.-9. juni. Over 50 personer fra prosjektets deltagere var til stede i Bergen.

Fagdirektør Magnar Sekse i Bergen kommune sier de spesielt ser at de deler problemstillinger med Badalona (del av Barcelona), og at de skal jobbe videre med dem framover. Foruten Norge og Spania, deltarPortugal, Kypros Tyskland og Nederland i prosjektet.

Vil utvikle robuste løsninger

-  Gjennom dette prosjektet får Bergen kommune vurdert framtidige og nye løsninger for overvannssystemet på Løvstakksiden. Målet er å utvikle løsninger som er robuste med hensyn til  klimaendringer, som gir positive bidrag til bymiljøet og samtidig sørger for at Puddefjorden har en stabil god vannkvalitet.  Prosjektet vil også vurdere vannforsyningen i et lengre tidsperspektiv, med tanke på konsekvensene av klimaendringer. Deltagelse i BINGO-prosjektet vil i tillegg gi oss kompetanseutvikling og læring mellom egne medarbeidere gjennom samarbeidet med NTNU og de andre europeiske deltakerne, sier Magnar Sekse.

Horisont 2020

I Horisont 2020, EUs forsknings- og innovasjonsprogram, deltar Norge på lik linje med andre europeiske land. Horisont 2020 støtter prosjekter med penger til å løse samfunnsutfordringer som står sentralt i de oppgavene norske kommuner står overfor. I samarbeid med blant annet Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet arbeider Kommunal- og moderniseringsdepartementet med å informere kommuner og fylkeskommuner om mulighetene som ligger i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider også for at prioriteringene i EU-programmer skal passe best mulig til kommunesektorens behov. Regjeringen ønsker å stimulere til mer innovasjon i norske kommuner. Horisont 2020 er en mulighet for å få realisert det. Norges forskningsråd forvalter programmet. 

Kommuner som er interessert i Horisont 2020 eller BINGO-prosjektet, kan kontakte med Forskningsrådet, Innovasjon Norge eller fylkeskommunen.

Les mer om Project Bingo

Til toppen