Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Saksgang: Regionreformen

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at vi skal ha elleve fylker fra 1.1.2020; 10 fylkeskommuner og Oslo kommune med fylkeskommunale oppgaver. Regjeringen har foreslått nye oppgaver som skal styrke fylkeskommunene som regionale samfunnsutviklere.

Målet med regionreformen:

  • Legge til rette for positiv samfunnsutvikling i alle deler av landet, ut fra regionale fortrinn, forutsetninger og prioriteringer.
  • Legge til rette for samordnet oppgaveløsning, samordning av sektorer og prioriteringer, og for sektorovergripende initiativer. 
  • Bidra til forenkling og tydeliggjøring av ansvarsdelingen innenfor samfunnsutvikling. 
  • Større fylkeskommuner som har bedre mulighet til å være likeverdige partnere i samarbeid med statlige aktører, og som bedre vil kunne fremme innbyggernes og næringslivets interesser overfor nasjonale myndigheter.
  • Større fylkeskommuner med større kapasitet og kompetanse i oppgaveløsningen, og som gir stordriftsfordelinger og frigjøring av ressurser til tjenesteproduksjon.

Følg saken

Til toppen