Statsbudsjettet 2004

Pressemeldinger, inntektssystemet, samiske bevilgninger og annet budsjettstoff.

Statsbudsjettet 2004

St prp nr 1 (2003-2004)

Inntektssystemet

Samiske bevilgninger

Pressemeldinger

Pressekontakter

Budsjettportal

Odin

Til toppen