Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Innhold som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 72541-72560 av 103208 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Jan Øivind Johansen utnemnd til underdirektør i OED

  21.04.2006 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Pressemelding Nr.: 48/06 Dato: 21.04.2006 Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09 Jan Øivind Johansen utnemnd til underdirektør i OED I statsråd i dag vart seniorrådgjevar Jan Øivind Johansen utnemnd til

 • Den kulturelle skolesekken — i et nordisk perspektiv

  21.04.2006 Pressemelding Kultur- og kirkedepartementet

  Hvordan kan barn og unge få økt tilgang til kunst og kultur? En nordisk konferanse i Bergen 29.-30. mai setter søkelyset på kunst- og kulturformidling i skolen, og spesielt Den kulturelle skolesekken.

 • Statssekretærer til Afghanistan

  21.04.2006 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Fem statssekretærer er nå i Afghanistan for å bli oppdatert om situasjonen i et land der Norge nå har et betydelig engasjement, både militært og sivilt.

 • Kulturlovkonferanse

  21.04.2006 Pressemelding Kultur- og kirkedepartementet

  Kultur-og kirkedepartementet arrangerte fredag 21. april en konferanse om generell kulturlov. En rekke aktører kom med innspill under konferansen.

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS inngår avtale om NAV-reformen

  21.04.2006 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og KS-leder Halvdan Skard undertegner i dag en rammeavtale om etableringen av en ny arbeids og velferdsforvaltning (NAV). - Avtalen er en viktig milepæl i gjennomføringen av reformen, og markerer

 • Næringsministeren besøker Grenland

  21.04.2006 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Odd Eriksen reiser til Grenland mandag 24. april. Næringslivet der vil orientere om Grenlands utfordringer og muligheter.

 • Samferdselsminister Liv Signe Navarsete: Prøveordning med 110 km/t fartsgrense på motorveg

  21.04.2006 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Eg er i utgangspunktet positiv til ei prøveordning med ei øvre fartsgrense på 110 km/t på motorvegstrekningar med høg standard, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete i samband med at Vegdirektoratet har lagt fram forslag om ei

 • Næringsutvikling: Ny reiselivsutdannelse ved UMB

  21.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Næringsutvikling: Med det nye masterprogrammet Utmarksbasert næringsutvikling er reiseliv inne som fagfelt ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB). Reiselivskursene er populære blant studentene og det er startet opp ny forskning på

 • Skogbruk: Norsk gran til EU

  21.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Skogbruk: EU-Kommisjonen har besluttet at myndighetene i alle EU-land kan godkjenne import av granfrø og granplanter fra Norge.

 • Final norm prices for offshore-loaded Norwegian crude oil in 2005

  21.04.2006 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  The Petroleum Price Board has set final norm prices for offshore-loaded Norwegian crude oil (21.04.2006)

 • Mahmoud Abbas til Norge

  21.04.2006 Pressemelding Statsministerens kontor

  Den palestinske presidenten, Mahmoud Abbas, skal besøke Norge 26. april, etter invitasjon fra statsminister Jens Stoltenberg.

 • Endelige normpriser for bøyelastet råolje for 2005

  21.04.2006 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Petroleumsprisrådet har fastsatt endelige normpriser for norsk bøyelastet råolje (21.04.06)

 • Natos utenriksministermøte i Sofia 27.-28. april 2006

  20.04.2006 Nyhet Utenriksdepartementet

  Søknad om akkreditering til møtet må gjøres på Natos nettsider. (21.04.06)

 • Dagens hjemfallsordning for vannkraften står fast

  20.04.2006 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen skal sikre et sterkt offentlig eierskap til våre vannkraftressurser. (20.04.2006)

 • Morgendagens reiseliv

  20.04.2006 Nyhet Nærings- og handelsdepartementet

  Nærings- og handelsdepartementet, Innovasjon Norge og NHO Reiseliv arrangerer i fellesskap konferansen Morgendagens Reiseliv - ny kunnskap, nye produkter og nye løsninger torsdag 27. april.

 • Økte bevilgninger til arbeidet med CO2-håndtering

  20.04.2006 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  -Bevilgningen vil sikre framdriften i regjeringens arbeid med CO2-håndtering, og sørge for at det tidskritiske arbeidet med renseanlegget på Kårstø ikke forsinkes, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. (20.04.06)

 • - Et halvt år med flertall — regjeringen leverer!

  20.04.2006 Nyhet Statsministerens kontor

  Mer fellesskap, verdiskaping i hele landet og satsing på kunnskap og omsorg er hovedpunktene i flertallsregjeringens oppsummering etter et halvt år.

 • - Et halvt år med flertall — regjeringen leverer!

  20.04.2006 Nyhet Statsministerens kontor

  Mer fellesskap, verdiskaping i hele landet og satsing på kunnskap og omsorg er hovedpunktene i flertallsregjeringens oppsummering etter et halvt år.

 • Støtte til Palestina — norske holdninger

  20.04.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Følgende pressemelding om Regjeringens holdninger til spørsmålene om støtte til Palestina er i dag sendt ut fra utenriksminister Jonas Gahr Støre (til venstre) og utviklingsminister Erik Solheim. (20.04.06)

 • Norsk miljøteknologi til Kina

  20.04.2006 Nyhet Miljøverndepartementet

  Miljøvernminister Helen Bjørnøy hadde møte 19.april med Sør-Trøndelag fylkeskommune, representert ved varaordfører Beate Dahl Eide. Tema var norsk-kinesisk miljøteknologisamarbeid mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Chongqing. Statsråden