Historisk arkiv

Utredning fra grønn skattekommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Grønn skattekommisjon har i dag levert sin rapport til finansminister Siv Jensen. Utvalget, som ble oppnevnt 15. august 2014, har vurdert om og hvordan en grønn skatteomlegging kan bidra til lavere utslipp av klimagasser, bedre miljø og en god økonomisk utvikling.

Professor Lars-Erik Borge, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, har ledet utvalget, som for øvrig har vært sammensatt av eksperter innen økonomi og jus.

– Jeg takker utvalget for en grundig rapport med enstemmige anbefalinger. Det er et faglig kompetent utvalg som har vurdert utformingen av miljøavgifter i tråd med mandatet gitt av Regjeringen, sier finansminister Siv Jensen.

Utredningen vil bli sendt på høring i dag 9. desember. Høringsfrist er 9. mars 2016. Organisasjoner og andre som ikke står på høringslisten, inviteres også til å komme med innspill. 

Spørsmål i forbindelse med utredningen kan rettes til:
Utvalgsleder, professor Lars-Erik Borge, telefon 990 04 611

____________

Se også:

 

Nett-tv Pressekonferanse: Grønn skattekommisjon overleverer sin rapport

Se sendingen her

Se sendingen her