Historisk arkiv

Statistikklovutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Utvalget skal gjennomgå den norske statistikklovgivningen i lys av de omfattende endringene som har funnet sted i rammeverket for norsk statistikkproduksjon og foreslå eventuelle endringer i regelverket.

Om Statistikklovutvalget

Opprettet: 2016

Opphørt: 2018

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal gjennomgå den norske statistikklovgivningen i lys av de omfattende endringene som har funnet sted i rammeverket for norsk statistikkproduksjon og foreslå eventuelle endringer i regelverket.

Aktive medlemmer (pr. 31.12.2018)

  • Nils Henrik Mørch von der Fehr (leder)
  • Jørgen Elmeskov (medlem)
  • Marta Ebbing (medlem)
  • Liv Sannes (medlem)
  • Øystein Dørum (medlem)
  • Sigrid Russwurm (medlem)
  • Sven Ole Fagernæs (medlem)