Historisk arkiv

Realfag for framtida

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Strategi for styrking av realfagene 2010-2014

Realfagstrategien skal være med å øke interessen for realfag og teknologi og styrke rekruttering og gjennomføring på alle nivåer. Dessuten skal norske elevers kompetanser i realfag styrkes. Et hovedmål er også å øke rekrutteringen av jenter til matematikk, fysikk, kjemi og teknologifagene.

Realfagstrategien skal være med å øke interessen for realfag og teknologi og styrke rekruttering og gjennomføring på alle nivåer. Dessuten skal norske elevers kompetanser i realfag styrkes. Et hovedmål er også å øke rekrutteringen av jenter til matematikk, fysikk, kjemi og teknologifagene.

 

Hovedmålene for strategien, som skal gå fram til 2014, er å øke interessen for realfag og teknologi og styrke rekruttering og gjennomføring på alle nivåer. Dessuten skal norske elevers kompetanser i realfag styrkes. Et hovedmål er også å øke rekrutteringen av jenter til matematikk, fysikk, kjemi og teknologifagene.

Dette skal være en økt satsing på realfag i hele utdanningsløpet, fra barnehage til forskning og arbeidsliv. Grunnlaget skal legges med gode rollemodeller.

- Tidlig start er et nøkkelord, men uten kompetent pedagogisk personell kan vi ikke starte tidlig. Realfagssatsingen skal ikke være et lite tillegg, men inngår tungt i rammeplaner og læreplaner, i lærerutdanningene, og i satsingene for kompetanseutvikling og forskning, sier Aasland. 

Viktige tiltak:

  • 85 millioner til videreutdanning av rundt 600 lære i realfag
  • Avskriving av studiestøtte til visse lærerutdanninger i realfag (21,5 millioner som også inkluderer språkfag)
  • 13 millioner til de nasjonale sentrene Naturfagsenteret og Matematikksenteret
  • Lærerrekrutteringskampanjen GNIST, blant annet 15 millioner til Lektor II
  • Det studentdrevet matematikktreningsprogrammet ENTER 6 millioner. Realfagsstudenter bistår og motiverer elever på 10. trinn og elever på videregående.
  • Vitensentrene 22,3 millioner

I tillegg kommer milliardbeløp til forskning og studieplasser innenfor matematikk, naturfag og teknologi.

Den nye realfagstrategien er utviklet i samarbeid med Nasjonalt forum for realfag, som representerer viktige aktører i utdanning, forskning, næringsliv og arbeidslivets organisasjoner. Partene i forumet vil bidra i gjennomføringen av strategien.

  • Les hele strategien her