Historisk arkiv

Landbruk: Samboere får samme rettigheter som ektefeller

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Med virkning fra 1. juli i år får samboere like eller tilsvarende muligheter som ektefeller til å odle en eiendom sammen, og til å bruke eiendommen dersom den som har odelsrett dør først.

Landbruk: Med virkning fra 1. juli i år får samboere like eller tilsvarende muligheter som ektefeller til å odle en eiendom sammen, og til å bruke eiendommen dersom den som har odelsrett dør først.

Dette er en av endringene i odelsloven som følger av lov 19. juni 2009 nr. 98.

”Dette er et av flere eksempler på at odelsloven moderniseres og blir tilpasset vår tid” sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. ”Samboere får et styrket vern i forhold til andre odelsberettigede dersom den odelsberettigede faller fra, og samboere får også mulighet til å opparbeide odel i fellesskap til beste for sine etterkommere.”

Landbruk: Med virkning fra 1. juli i år får samboere like eller tilsvarende muligheter som ektefeller til å odle en eiendom sammen, og til å bruke eiendommen dersom den som har odelsrett dør først.