Historisk arkiv

Historisk arkiv

Grønn omsorg/Inn på tunet på nordisk dagsorden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

For første gang er grønn omsorg, eller Inn på tunet som det heter i Norge, satt på dagsorden av de nordiske ministerene for fiskeri, jordbruk, næringsmiddel og skogbruk. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum innledet i dag til nordisk fagseminar om grønn omsorg i Trondheim.

For første gang er grønn omsorg, eller Inn på tunet som det heter i Norge, satt på dagsorden av de nordiske minsterene for fiskeri, jordbruk, næringsmiddel og skogbruk. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum innledet i dag til nordisk fagseminar om grønn omsorg i Trondheim. 

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum innledet i dag til nordisk fagseminar om grønn omsorg på Rica Nidelven Hotell i Trondheim i forbindelse med sommermøtet til Nordisk Ministerråd for fiskeri, jordbruk, næringsmiddel og skogbruk (MR-FJLS). 

Velferdssektoren trenger nye måter å møte dagens og framtidens utfordringer. Grønn omsorg, Inn på tunet og Green Care tilbyr gården som arena for tjenester innenfor blant annet helse, omsorg, opplæring, arbeidstrening og integrering. 

Stort behov for tilbud innen grønn omsorg  
- Behovet for tilbud innen grønn omsorg er stort, spesielt i den eldre og den yngre delen av befolkningen, og interessen har økt enormt de siste årene. Antallet Inn på Tunet- gårder er doblet de siste 7 årene. 1100 gårder tilbyr i dag tjenester til en rekke samfunnssektorer. 77 kommuner satser på egne utviklingsprosjekter gjennom Inn på tunet-løftet og flere departementer har samarbeidet om en ny nasjonal strategi for Inn på tunet, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

- Grønn omsorg er ikke et sysselsettingsiltak for å spe på inntektene i landbruket. Inn på tunet er ekte, skaper opplevelser og gir et helt nytt innhold til grønne tjenester. Landbruket har rett og slett et så godt produkt å selge at storsamfunnet ikke har råd til å takke nei. Inn på tunet er en bygdenæring med stort potensial, og jeg er stolt av å være minister for Inn på tunet, sier landbruks- og matminister Vedum. 

- Dagens seminar skal gi oss en oversikt over arbeidet med grønn omsorg i de nordiske landene og stake ut veien for et fruktbart samarbeid videre. Samfunnet etterspør disse tilbudene, og landbruket har virkelig noe å bidra med, mener Vedum. 

Nye løsninger for bedre omsorgstjenester
Innen grønn omsorg fins det mange gode erfaringer innen tilbud om aktiviteter til demente, til rusmisbrukere, innen psykisk helse og i det siste innen temaer som folkehelse og frisklivssentraler. Forskning viser at det er mye god terapi og helse knyttet opp mot gården og dyr og aktiviteter der. 

Statssekretær Kjell Erik Øie i Helse- og omsorgsdepartementet har håp om et felles løft for å møte morgendagens utfordringer og sikre gode og bærekraftige omsorgstjenester.

- Et økt samarbeid mellom kommunene og landbruket, som Inn på tunet, er et eksempel på en ny måte å tenke på. Vi vet blant annet at dette er et tilbud til mange personer med demens, sier statssekretær Kjell Erik Øie. 

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og Statssekretær Kjell Erik Øie i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og statssekretær i det svenske Landsbygddepartementet Magnus Kindbom. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum sammen med alle foredragsholderene

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum sammen med alle foredragsholderene (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

Foredragene i PDF-format: