Historisk arkiv

Kronikk: Reinkjøtt - Bedre samarbeid gir mer verdiskaping

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Av: Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Mitt mål som reindriftsminister er å føre en politikk som sikrer, utvikler og styrker reindriften som en næring.  

Reindriften som næring har mange positive elementer i seg. Den representerer en god og fornuftig ressursutnyttelse i marginale fjell- og utmarksområder. Den bidrar til et næringsmessig mangfold, og den er en sentral bærer og videreutvikler av samisk kultur. Reindriften som næring, kultur og livsform er på mange måter unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Jeg har ved flere anledninger vist til at det er landbruket som gir grunnlaget for de levende bygder, men det er også et poeng at i mange bygder er det reindriften som står for store deler av verdiskapingen. 

Nordmenn har de siste årene vært på en enestående oppdagelsesferd i retter og råvarer fra hele verden. Som matminister synes jeg det er spennende at vi har utviklet oss til å bli en nysgjerrig og matglad nasjon. I hele dette mangfoldet av mat og matopplevelser har reinkjøttet en naturlig plass. Hva er det som gjør reinkjøttet så spesielt, og hvorfor har reinkjøttet flere fortrinn i konkurransen om forbrukerne? 

Reinkjøttet er smaken av vidda, fordi dyrene beiter i villmark, følger årstidsvariasjonene og preges av omgivelsene. Men reinkjøttet er også smaken av kultur, forankret i århundrelange tradisjoner og en livsform som er tilpasset dyrenes behov. Reinkjøttet har en historie, og den er produsert under harde, men naturlige forhold – på naturens egne premisser. Det er derfor Markedsutvalget for reinsdyrkjøtt benytter begrepet ”helten på vidda” i sin markedsføring av reinsdyrkjøtt som det smaksrike og møre kjøttet. 

Markedsutvalgets arbeid underbygges av bl.a. undersøkelser gjennomført i regi av MatPrat som viser at rein er det kjøttslaget flest nordmenn synes er mest smakfullt. Samtidig viser forskning at reinkjøttet er noe av det sunneste du kan spise. Reinkjøttet har det høyeste innholdet av antioksidanter og fettet inneholder sunne fettsyrer. 

Markedet for reinsdyrkjøtt har siden sist sommer hatt en positiv utvikling. Reguleringslageret som ble etablert slaktesesongen 2010/2011 er nå tømt. Utover et aktivt arbeid fra Markedsutvalget for å gjenskape tilliten til reinsdyrkjøttet i markedet, har aktørene i verdikjeden arbeidet aktivt for å heve kjøttet opp til eliteklassen når det gjelder matspesialiteter. En større andel av reinkjøttet har nå forlatt nedrimede frysedisker til fordel for ferskvaredisken. Kvaliteten på reinproduktene har økt. Dette gjelder både de enkelte stykningsdelene og selve presentasjonen av produktene i butikk. I tillegg har reindriften og reinsdyrkjøttet fått mye positiv oppmerksomhet gjennom ”Det norske Måltid” og NRKs nye serie de ”Åtte årstider”. 

Etter min vurdering foreligger det fortsatt et betydelig verdiskapingspotensiale i forhold til reinkjøtt. Fremover vil det bl.a. være viktig å styrke reinkjøttbedriftene slik at både stabiliteten og volumet i leveransene øker. Samtidig må høy kvalitet fortsatt stå sentralt, og det må etableres bedre distribusjonsløsninger for å sikre at reinkjøttet kommer ut til de betalingsvillige markedene. Reinkjøttbransjen må styrke sin markedskompetanse. Det må gjennomføres markedsanalyser i forhold til de markedene man ønsker å etablere seg i, og hvilke produkter som etterspørres. Dette er avgjørende kunnskap for å overleve i et presset marked. 

Nøkkelen for å lykkes i dette arbeidet er samarbeid. Reinkjøttbransjen må sette seg som mål og samarbeide der de kan – og konkurrere der de må. Gjennom økt samarbeid i verdikjeden vil man kunne få et mer effektivt arbeid i forhold til å styrke bl.a. markedskanaler, produktutvikling og salg. Dette vil også kunne påvirke prisnivået for reinkjøtt positivt.

 Den 6. februar er Samefolkets dag. Dette er en stor dag der vi feirer samene og det samiske. Markedsutvalget for reinsdyrkjøtt har i år valgt å benytte denne dagen til å profilere reindriften og reinsdyrkjøttet i Mathallen, Vulkan, i Oslo. Gjennom dagen legges det opp til en rekke aktiviteter. Dette er en unik mulighet for publikum til å bli bedre kjent med reindriften og kjøpe produkter fra noen av de fremste reinkjøttbedriftene vi har i landet. 

Jeg vil si at jeg er optimist i forhold til reindriften. Reindriften er i en unik situasjon hvor potensialet for etterspørsel er langt større enn potensialet for produksjon. I dette ligger det store muligheter for økt verdiskaping. Jeg har et sterkt ønske om at hele verdikjeden fra vidde til bord gjennom samarbeid får utnyttet dette potensialet. 

Jeg ser frem til fortsettelsen!