Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Sikter mot forhandlingsløsning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

WTO-forhandlingene i den såkalte Doha-runden, startet i Genève 21. juli hvor både utenriksminister Støre og landbruks- og matminister Brekk er tilstede. I sitt innlegg i forhandlingskomiteen (TNC) understreket utenriksministeren at alle områder av forhandlingene må reflektere at dette er u-landenes runde.

Utenriksminister Støre og landbruks- og matminister Brekk under WTO-forhandlingene i Geneve 21.07.08. Foto: B.Jahnsen/UD

WTO-forhandlingene i den såkalte Doha-runden, startet i Genève i går (mandag 21. juli) hvor både utenriksminister Jonas Gahr Støre og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk er tilstede. I sitt innlegg i forhandlingskomiteen (TNC) – der alle 153 medlemslandene deltar – understreket utenriksministeren at alle områder av forhandlingene må reflektere at dette er u-landenes runde:

- I tråd med Soria Moria-erklæringen har den rød-grønne regjeringen lagt stor vekt på at u-landenes interesser må ivaretas i denne forhandlingsrunden. For verdens 1 milliard fattige er det viktig at vi får en avtale som kan bidra til at de kommer seg ut av fattigdommen. Norge kommer til å presse på for en slik løsning, sier utenriksminister Støre.

- Også Norge er best tjent med å få en avtale nå. Vi er en liten og åpen økonomi som har interesse av klare internasjonale kjøreregler. Vi vil arbeide for en avtale som gir norsk industri og norsk fiskerinæring i distrikter i hele landet bedre tilgang til nye og eksisterende markeder, sier utenriksministeren.

- Samtidig er det klart at det som nå ligger på forhandlingsbordet vil stille norsk landbruk overfor store utfordringer. I mitt innlegg i WTO i går understreket jeg derfor at Norge trenger en løsning som sikrer muligheten for et levedyktig landbruk i hele landet, sier Jonas Gahr Støre

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk er ikke i tvil om at det kommer til å bli krevende å nå fram til en forhandlingsløsning. Han gjør det også helt klart at målet er å sikre en løsning som ivaretar hovedmålet.

- Det viktigste for norsk landbruk er å hindre at det blir satt et generelt tolltak. Dernest mener jeg det er vesentlig å få definert et så høyt antall varer som mulig som sensitive og dermed unntatt fra de generelle tollbestemmelsene, sier Brekk.

- Dette kommer til å bli krevende for landbruket, men hvis jeg ikke hadde hatt tro på at det gikk an å komme fram til løsninger som gir Norge nødvendig handlingsrom i landbrukspolitikken, ville jeg ikke vært med på forhandlingene, sier Brekk.

- Om det blir en avtale gjenstår en betydelig oppgave i å tilpasse og videreutvikle norsk landbrukspolitikk. Vår regjering vil arbeide for at fellesskapet fortsatt stiller opp og bidrar til et levende landbruk i hele landet, sier Støre og Brekk.

Til toppen