§ 36: Krav til kjønnsmessig sammensetning

Sak 11/2301

Det følger av lovens bestemmelser at antall medlemmer som skal velges vil være avgjørende når en skal vurdere om kravene til kjønnsmessig balanse er oppfylt. Antall navn på listeforslaget eller hvor mange representanter partiet / gruppen regner med å få valgt inn, er ikke relevant.

Skal det velges 4 eller 5 medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 2. Ved valg av formannskap, som etter loven bare skal bestå av medlemmer av kommunestyret, skal dette kravet følges så langt det er mulig.