Meld. St. 20 (2013–2014)

Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no