Meld. St. 20 (2013–2014)

Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget