NOU 2010: 01

Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeidsdepartementet

Ved kongelig resolusjon nr. 12/2009, godkjent i statsråd 27. februar 2009, ble det oppnevnt et offentlig utvalg for å foreta en helhetlig gjennomgang av ulike medbestemmelses- og medvirkningsbestemmelser.

Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo 18. mars 2010

Ida Munkeby

leder

Tor Allstrin Odd Bøhagen Finn Berge Haaland

Jon Olav Bjergene Gro Granden Inger Marie Hagen

Gry Hellberg Munthe Kristin Juliussen Rolf Negård

Tore Nilssen Sigurd Teigen Atle Tranøy

Marianne Pedersen

Bodil StueflatenMaria Sogn-SkeieAnette Storhaug SørensenLeif Thorbjørnsen

Til forsiden