NOU 2010: 01

Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet

Til innholdsfortegnelse

4 Bakgrunnsmateriale til kapittel 11

Tabell 4.1 Antall selskaper (AS og ASA) som berøres dersom grensene for krav om styrerepresentasjon senkes til hhv. mer enn 10 og mer enn 20.

  Antall selskap* Andel anslag** Anslag 1 nye Minus etabl i dag*** Anslag 2
11 til 20 ansatte 11277 37 prosent 4173 36 prosent 2670
21 til 30 3862 37 prosent 1429 36 prosent 915
Totalt 15139 5602 3585

Kilde: * Kilde: Proff forvalt 2010** anslaget er hentet fra Hagen 2007 (se også kapitel 9)*** anslag 1 minus antall selskaper i den aktuelle kategorien som i dag har etablert ordningen, dette anslaget er hentet fra Falkum m.fl. (2009)

Tabell 4.2 Antall selskap som berøres dersom grensene for krav om VO senkes fra 10 til minst 5

  Antall selskap* Andel anslag** Anslag 1 nye Minus etablert i dag*** Anslag 2
5 til 9 ansatte 20600 75 prosent 15450 56 prosent 6798

Kilde: * Kilde: Proff forvalt 2010** anslaget er hentet fra Andersen m.fl. (2010) og er den andelen selskap mellom 10 og 19 ansatte som har VO i dag*** anslag 1 minus antall selskaper i den aktuelle kategorien som i dag har etablert ordningen, dette anslaget er også hentet fra Andersen (ibid) og er altså andelen selskaper 5 – 9 som har VO i dag

Tabell 4.3 Antall selskap som berøres dersom grensene for krav om AMU senkes til mer enn 20

  Antall selskap* Andel anslag** Nye Minus etablert i dag*** Anslag 2
21 – 50 6536 75 prosent 4902 40 prosent 2950

Kilde: * Kilde: Proff forvalt 2010** anslaget er hentet fra Andersen m.fl. (2010) og er den andelen selskap mellom 50 og 99 ansatte som har AMU i dag*** anslag 1 minus antall selskaper i den aktuelle kategorien som i dag har etablert ordningen, dette anslaget er også hentet fra Andersen (ibid) og er andelen selskaper 20 – 49 som har etablert AMU

Til dokumentets forside