Prop. 1 LS (2014 – 2015)

Skatter, avgifter og toll 2015

Til innholdsfortegnelse

4 Toll

Tabell 4.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2013

FAT1

 

Tollkvote forskriften

 

RÅK-import

 

Innenlands bearbeiding

 

Utenlands bearbeiding

Kap

Vareslag

Generelle

Individuelle

 

Kvote

 

Individuelle

 

Individuelle

 

Individuelle

1

Levende dyr

17

54

2

Kjøtt og spiselig slakteavfall

69

5

559

3

28

4

Melk og meieriprodukter

31

446

62

5

Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted

82

1

6

Levende trær og andre planter

7

35

7

Grønnsaker, røtter og knoller

48

94

57

2

8

Spiselige frukter og nøtter

28

127

129

10

Korn

4

33

325

29

11

Mølleprodukter

50

19

22

12

Oljeholdige frø og frukter

7

116

131

15

Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer

81

1

16

Produkter av kjøtt, flesk, mv

21

140

80

17

Sukker og sukkervarer

38

41

7

18

Kakao og varer derav

6

6

19

Produkter av korn, mel, stivelse eller melk

2

11

18

20

Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler

7

2525

37

2

19

21

Forskjellige tilberedte næringsmidler

20

17

1

9

22

Drikkevarer

2

232

Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien, tilberedt dyrefôr

100

325

74

9

35

Proteiner; modifisert stivelse

1

38

Diverse kjemiske produkter

2

Sum:

322

3573

2016

41

38

232

1 Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

2 Etter Forskrift om sikkerhetsmekanisme og overvåkningssystem for toll- og kvotefri import av korn, mel og kraftfôr fra minst utviklede land (MUL) er det innvilget 10 tillatelser til import, alle på kapittel 23. Disse er inkludert i kolonnen for FAT.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Tabell 4.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og SSB import

Kvoteutnyttelse

Auksjonsbeløp2

SSB3
   

Kvote

Importert 20131

2013

2012

2013

2012

Import 2013

Varenummer

Produkt

Tonn

Tonn

Pst.

Pst.

Kr/kg

Kr/kg

Tonn

01.01.2100/2901/2909

Islandshest (stk.)

200

67

34

33

-

-

69

01.06.1910, 02.08.9021

Levende rein og reinsdyrkjøtt

-

-

-

-

-

-

0

02.01.3001, 02.02.3001

Storfekjøtt (GSP)

500

342

68

-

-

342

02.01, 02.02

Storfekjøtt (NA/BW)

500

471

94

94

9,24

4,00

3 166

kap. 2 og kap. 16

Kjøtt til messer

35

21

60

40

-

-

02.02

Storfekjøtt (WTO)

1 084

1 084

100

100

27,62

38,15

3 914

02.01.1000/2001/2002/2003/2004/02.02.1000/2001/2002/2003/2004

Storfekjøtt (EU)

900

882

98

36

13,56

12,59

8 804

02.03.2101

Svinekjøtt (WTO)

1 381

7

3

7

0,01

0,02

11

02.03.1101/2101

Svinekjøtt (EU)

600

3

-

1

0,03

1,31

581

02.04.1000/2100/2200/3000/4100/4200/4300/5000

Småfekjøtt (WTO)

206

205

99

98

26,69

27,33

3 324

02.04.1000/2100/3000

Sauekjøtt (Island)

600

600

100

99

-

-

598

02.06.4100

Lever av svin (EU)

250

-

-

-

0,01

0,01

-

02.07.1100/1200/2400/2500

Kjøtt av fjærfe (EU)

800

800

100

100

8,41

4,01

1 003

02.07.1200

Hønsekjøtt (WTO)

221

217

98

-

1,80

0,31

251

02.07.2500

Kalkunkjøtt

221

-

-

-

0,05

0,01

2064

02.07.4200/.5200/.6010

Ender, gjess mm.

221

116

53

63

1,31

0,21

126

02.07.4401

Andebryst

100

11

11

29

0,03

5,29

6

02.03.1109/.1209/.1909/.2109/.2209/.2909

02.08.1000/.9030/.9094/.9099

Annet vilt4

250

239

96

-

0,42

0,03

222

02.08.9043/9044/9045

Elgkjøtt

100

89

89

97

4,58

4,78

91

02.08.9046/9047/9048

Hjortekjøtt

200

189

95

100

35,13

25,07

206

02.10.2000

Tørket storfekjøtt (EFTA)

5

-

-

0,01

-

02.10.1101

Skinke av svin (EU)

400

400

100

78

23,47

20,54

412

04.05.1000

Smør

575

379

66

81

3,68

0,02

381

04.06

Ost (EU)

4 500

4 399

96

97

-

-

11 522

04.06

Ost (EU)

2 700

2 690

100

100

25,51

24,99

11 522

04.06

Ost (EFTA)

145

75

52

94

5,06

10,81

76

04.07.1100/2100

Hønseegg (EU)

290

-

-

100

4,02

4,01

426

04.07.1100

Hønseegg (WTO)

1 295

220

17

68

0,47

0,65

205

04.09.0000

Honning (GSP)

192

161

84

100

0,07

6,14

557

05.11.9911/9921

Blodpulver (EU)

350

350

100

94

0,01

0,01

353

06.02.1011/1021/1022/1023/1024/1029

Stiklinger u/rot

2 mill. kr

1,98 mill. kr

99

100

9 mill. kr

ex. 06.02.9043/9044

Potteplanter m/blomst

8 mill. kr

8 mill. kr

100

99

55 mill. kr

06.02.9031

Grønne potteplanter

4 mill. kr

4 mill. kr

100

100

5 mill. kr

06.02.9091

Gras i ruller

4 mill. kr

1,76 mill. kr

44

16

2,2 mill. kr

07.01.9029

Poteter (Egypt)

1 310

-

-

-

-

-

-

07.04.9013/9020

Hvitkål

134

81

60

67

0,01

0,01

1 310

07.04.9040

Rødkål

134

0

0

22

0,01

0,01

147

07.05.1112/1122

Issalat (EU) 1.3-30.11

600

431

72

71

0,08

0,01

6 155

07.05.1112/1119

Issalat (EU) 1.3-30.05

400

365

91

79

0,28

0,08

07.08.1000

Erter (Egypt)

60

-

-

-

-

-

-

07.12.9011

Tørkede poteter

300

126

42

48

0,01

0,01

130

08.08.1011

Epler (WTO)

8 000

7 488

94

91

4,41

0,06

26 052

08.08.1011

Epler (EU)

2 000

1 932

97

95

0,43

0,35

12 343

08.08.3020

Pærer

250

241

97

96

1,72

4,20

4 701

08.10.1023/1024

Jordbær (EU)

300

296

99

87

5,77

5,51

3 123

08.11.1001/1009

Jordbær konserves (nasjonal)

1 200

1 200

100

100

-

-

4 743

08.11.1001/1009

Jordbær konserves (EU)

2 200

2 200

100

100

-

-

3 916

08.11.2019/2091

Bringebær konserves (EU)

950

885

93

100

-

-

2 177

08.11.2019/2091

Bringebær konserves (nasjonal)

350

350

100

100

-

-

2 271

08.11.2019/2093 20.09.8020/8919

Solbær/-konsentrat

340

320

94

96

0,01

0,01

393

08.12.1000

Kirsebær (EU)

100

-

-

-

-

-

-

10.01.1900

Durumhvete (Canada/Ukraina)

10 000

1 350

14

14

0,01

0,01

1 350

10.01.1900

Durumhvete (EU)

5 000

-

-

-

-

-

-

10.01.1900/9900, 10.02.9000, 10.08.4000/5000/6000/9000

Matkorn

203 000

201 430

99

99

0,03

0,01

07.13.1001, 10.01.9900, 10.02.9000, 10.03.9000, 10.04.9000. 10.05.9010, 10.07.9010, 11.03.1310, 12.14.1000, 15.20.0010, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/3000/4090, 23.03.2010

Kraftfôrråvarer

490 000

482 912

99

97

0,01

0,03

12.01.9010, 12.05.1010/9010

Oljefrø

15 000

7 156

48

86

0,01

0,01

12.09.2300

Svingelfrø (EU)

75

75

100

92

0,01

0,01

12.09.2300

Svingelfrø til plen (EU)

400

345

86

81

0,20

0,21

646

12.09.2400

Engrappfrø (EU)

50

44

88

100

0,71

0,01

261

12.09.2400

Engrappfrø til plen (EU)

200

174

87

56

0,01

0,01

12.09.2500

Raigrasfrø (EU)

700

542

77

94

0,01

0,01

1 294

12.14.9091

Høy (EU)

35 000

21 529

62

69

0,01

0,02

26 647

12.14.9091

Høy (andre land)

500

-

-

-

-

-

-

16.01.0000

Pølser (EFTA)

5

-

-

0,01

0

16.01.0000

Pølser (EU)

400

354

88

66

30,26

17,89

1 340

16.02.3101

Kalkunrull

20

0

0

35

0,22

0,01

5

ex. 16.02.4100,

ex. 16.02.5009

Herm. skinke og tunge (GSP)

150

-

-

-

0,01

0,01

4

16.02.4910

Bacon crisp (EU)

350

294

84

84

0,13

3,56

269

16.02.5001

Kjøttboller

200

110

55

72

0,01

5,85

97

ex. 16.02.5009

Corned beef, GSP/WTO

200

27

14

-

0,30

0,04

113

20.05.4003/4009

Herm. erter (GSP)

200

-

-

-

0,01

0,01

-

ex. 20.05.5901

Herm. snittebønner (GSP)

100

-

-

52

0,04

0,03

54

ex. 20.05.5901

Herm. brekkbønner (GSP)

50

50

100

-

0,06

0,02

54

ex. 20.05.9909

Grønnsaksblanding (GSP)

150

-

-

5

0,01

0,01

708

20.07.9905/9909, 20.08.9901, 20.09.7100/7900

Eplekonsentrat konserves (EU)

3 300

2 909

88

99

3,33

3,90

14 298

20.09.7900

Eplesaft konserves (EFTA)

200

0

0

0,01

-

23.09.1012

Kattemat (CA)

1 000

-

-

-

-

-

-

1 Registrert import innenfor kvoten (tonn eller kroner).

2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp er varen enten ikke fordelt eller fordelt etter søknad.

3 Tallene er hentet fra SSB-statistikken og justert for omregningsfaktorer. De kvotene som ikke er globale er sammenlignet med de landområder som er nevnt i kolonnen for produkt. Tallene viser importen på varenummeret i kalenderåret 2013. På grunn av forskjellig beregningsmetode kan SSB av og til ha lavere tall for import enn registrert import på kvoten.

4 Vareomfanget ble endret i 2012.

Til forsiden