Prop. 119 LS (2009-2010)

Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet)

Til innholdsfortegnelse

B Forslag til vedtak om endringer i Stortingets vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2010

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2010:

§ 4 bokstav e og nye bokstaver f til h skal lyde:

e) kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7,

f)adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9,

g)adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10,

h)rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11.

Til forsiden